011 2 441 446

KONSALTING I PROJEKTNI
MENADŽMENT

Profesionalno savetovanje, razvoj i upravljanje
projektima iz oblasti nekretnina

SQM nudi pun spektar savetodavnih usluga iz oblasti razvoja nekretnina, kao i usluge projektnog menadžmenta - integralno upravljanje projektom ili upravljanje pojedinim segmentima i to konkretno:

Istraživanje tržišta, posredovanje u pronalaženju odgovarajuće nepokretnosti (lokacije), rešavanje prethodnih pitanja u vezi sa nepokretnošću (svojina, urbanizam), pribavljanje odgovarajućih planskih dokumenata i informacije o lokaciji, izrada prethodnih studija i planova za realizaciju projekta,

Izrada idejnih projekata, pribavljanje prethodnih saglasnosti i uslova, izrada projektne dokumentacije sa tehničkom kontrolom, pribavljanje svih potrebnih odobrenja i saglasnosti,

Izvođenje radova ili upravljanje procesom izvođenja u svakoj od faza, sprovođenje tendera za izbor izvođača, konsultantske usluge u toku ugovaranja, izrada ugovora o građenju, stručni nadzor,

Pribavljanje upotrebne dozvole i drugih saglasnosti (priključaka na komunalnu infrastrukturu), uknjižba objekata i fizičkih delova objekata,

Razvoj i implementacija marketinške strategije u prodaji i/ili izdavanju nekretnina.

Naše usluge kroje se po meri svakog konkretnog projekta i planiranog budžeta, a sve u cilju što optimalnije realizacije, smanjenja troškova i samim tim maksimizacije profitabilnosti projekta.